Skjema for informasjon om bevarte busser

Bruk dette skjema for å sende inn informasjon om bevart buss. Skjemaet brukes både for å registrere endringer
for busser som ligger i databasen for bevarte busser og for informasjon om busser som skal legges inn i databasen.

Reg.nr. (nåværende)
Registrert første gang (dd.mm.åå)
Opprinnelig eier
Merke (chassismerke eks. Volvo, Mercedes-Benz osv.)
Typebetegnelse (knyttet til merket, f.eks. BF71)
Karosserifabrikk
Byggenr. karosserifabrikk
Busstype (rutebuss, bybuss, leddbuss, turbuss osv.)
Status (beskriv dagens restaureringsstatus)
Historikk (tidligere reg.nr, eierhistorikk mm)
Merknader
Kontaktperson evt. kontaktgruppe, oppgi gjerne tlf.nr, e-mail mm
Motortype (motorens typebetegnelse samt annen informasjon)
Antall hk  
Lengde i cm  
Bredde i cm  
Akselavstand i cm  
Totalvekt  
Understellsnr.
Høyrerattet? (kryss hvis ja)
Antall sitteplasser
Antall ståplasser
Hvor står bussen?
Innsendt av
Endret siden sist (fylles kun ut ved endringer)
Opprinnelig drivverk eller tilsvarende (kryss hvis ja)
Opprinnelige seter eller tilsvarende (kryss hvis ja)
Opprinnelige vindusbestykning (kryss hvis ja)
Opprinnelig innvendig arkitektur (kryss hvis ja)