Reg.nr. (med bilde)

Merke

Karosseri

Registreringsår

R-200

Ford

Repstad

1920

T-1572

Ford

Replika/ S. Hustøft

1928

R-159

LQ International Chevrolet Rutebil

 

1929

T-1505

GMC

Strømsnes og Olsvik (replika)

1929

S-1572

Buick

 

1931

T-3493

International

Berg

1931

T-908

Federal

Ole A. Eide

1935

R-753

Bedford

Rasmussen

1950

T-1031

Bedford

Ødegård

1950

T-1812

Bedford

Ukjent

1951

D-14890

Volvo

Arvika Vagnfabrik

1952

T-1004

AEC

Arna

1952

R-1111

Volvo

Bussbygg, Myking

1953

R-1143

Scania-Vabis

Schmidt

1953

T-1017

Scania-Vabis

Repstad

1954

T-3818

Mercedes-Benz

Bussbygg Hovednakke

1954

T-1042

Bedford

VBK

1955

R-1265

Scania-Vabis

Arna

1956

S-3136

Volvo

Lier

1958

S-7013

Volvo

Repstad

1958

T-1297

Scania-Vabis

Repstad

1960

T-6104

Scania-Vabis

VBK

1960

T-8611

Volvo

Knudsen

1960

T-6715

Volvo

VBK

1961

F-30126

Scania-Vabis

VBK

1963

F-30299

Volvo

Larvik

1964

R-2055

Volvo

Repstad

1964

R-7001

Scania-Vabis

Repstad

1964

S-3020

Scania-Vabis

Arna

1964

E-6051

Scania

Egenprodusert

1966

E-6225

Volvo

Knudsen

1966

T-1330

Scania-Vabis

Be-Ge Oscarshamn

1966

B-5331

Scania-Vabis

Knudsen

1967

L-9070

Volvo

Arna

1967

T-1047

Scania-Vabis

Arna

1967

T-1226

Volvo

Knudsen

1967

T-1412

Volvo

Vest

1967

T-8428

Scania

Vest

1967

H-7545

Scania-Vabis

Knudsen

1968

L-25627

Volvo

Repstad

1968

S-7038

Mercedes-Benz

Repstad

1968

T-99086

Mercedes-Benz

VBK

1968

X-35

Scania

Repstad

1968

R-51003

Scania

Vest

1969

S-1932

Scania

Repstad

1970

T-1377

Scania

 

1970

U-75110

Volvo

VBK

1970

D-14842

Volvo

VBK

1971

TV10841

Volvo

Vest

1971

TV11916

Volvo

Arna

1971

UR12659

Scania

Bussbygg

1971

SN24558

Volvo

Arna

1972

XD17200

Volvo

Bussbygg

1972

ND23345

Scania

Bjørge

1973

UE21887

Scania

Godsskap fra Bussbygg

1973

SN53881

Scania

Repstad

1974

UE28867

Mercedes-Benz

Vest

1974

KZ21853

DAF

VBK

1975

HS33770

Scania

Repstad

1976

SN82842

Volvo

Arna

1976

UE49070

Volvo

Repstad

1978

SP23620

Volvo

Arna

1979

TV38387

Volvo

Vest

1979

UE49551

Volvo

Vest

1979

SP34092

Scania

Arna

1980

SP34109

DAF

Arna

1980

TV39403

Scania

Repstad

1980

VE19072

Scania

Vest

1980

XN11111

Scania

Ajokki

1981

UA11602

Scania

Vest

1982

SP66472

Volvo

Arna

1984

SP67977

Mercedes-Benz

Arna

1984

SR15478

Volvo

VanHool

1987

UA15761

Volvo

Vest

1990

DH34003

Mercedes-Benz

Vest

1994

TS22561

Scania

Ajokki

1997

UC20423

Scania

Carrus OY

2000