Reg.nr. (med bilde)

Merke

Karosseri

Registreringsår

R-200

Ford

Repstad

1920

K-8299

Diamond T

Ukjent

1935

R-6441

Ford

Ukjent

1936

K-2923

Volvo

Repstad

1938

I-8791

Chevrolet

Knudsen

1947

Z-1823

White

Høka

1948

R-753

Bedford

Rasmussen

1950

H-16504

Volvo

Wattenberg

1951

D-14890

Volvo

Arvika Vagnfabrik

1952

R-1111

Volvo

Bussbygg, Myking

1953

R-1143

Scania-Vabis

Schmidt

1953

R-1224

Bedford

Auto 23

1953

Y169 (SE)

Volvo

Kjellberg

1953

H-15724

Volvo

Knudsen

1956

R-1265

Scania-Vabis

Arna

1956

K-3174

Volvo

Knudsen

1957

Z-6445

Volvo

Larvik

1957

K-11877

Volvo

Repstad

1959

I-27324

Scania-Vabis

Føreland

1960

B-5414

DAF

VBK

1961

F-1029

Scania-Vabis

Lier

1962

H-4590

Volvo

Repstad

1962

K-11846

Volvo

Repstad

1962

O-1874

Scania-Vabis

Repstad

1962

B-16057

Scania-Vabis

Repstad

1963

F-30126

Scania-Vabis

VBK

1963

L-9500

Volvo

Repstad

1963

R-1283

Mercedes-Benz

Arna

1963

F-30299

Volvo

Larvik

1964

I-2344

Volvo

Knudsen

1964

K-11831

Mercedes-Benz

Føreland

1964

K-11898

Volvo

Repstad

1964

L-25521

Scania-Vabis

Repstad

1964

O-4051

Scania-Vabis

Arna

1964

R-2055

Volvo

Repstad

1964

R-7001

Scania-Vabis

Repstad

1964

B-5331

Scania-Vabis

Knudsen

1967

I-4411

Scania-Vabis

Repstad

1967

K-2907

Scania

Knudsen

1967

L-9070

Volvo

Arna

1967

A-15082

Scania

Iversen

1968

EUS803

Setra

Kässbohrer

1968

H-7545

Scania-Vabis

Knudsen

1968

K-11880

Scania

Repstad

1968

L-25627

Volvo

Repstad

1968

X-35

Scania

Repstad

1968

Z-11674

Volvo

Larvik

1968

K-2916

Scania

Knudsen

1969

R-51003

Scania

Vest

1969

R-905

Scania

Repstad

1970

D-14842

Volvo

VBK

1971

HS12882

Volvo

Repstad

1971

TV11916

Volvo

Arna

1971

UR12659

Scania

Bussbygg

1971

SN24558

Volvo

Arna

1972

TV14508

Scania

Repstad

1972

YN13416

Volvo

Innlandet/VBK

1972

ND23345

Scania

Bjørge

1973

PC32216

Volvo

Repstad

1974

PX13618

Volvo

Repstad

1974

SN53881

Scania

Repstad

1974

UE28867

Mercedes-Benz

Vest

1974

XD30047

DAF

Berg

1974

XS 91 967 (DK)

Mercedes-Benz

J.Ørum-Petersen

1974

KZ21853

DAF

VBK

1975

SN82842

Volvo

Arna

1976

SN95883

Volvo

Repstad

1977

KZ26091

Scania

VBK

1978

SP34109

DAF

Arna

1980

VE20669

Volvo

Vest

1980

H - BZ 200 H (D)

Kässbohrer Setra

Kässbohrer Setra

1981

JC60023

Volvo

Repstad

1981

PN63251

Scania

Repstad

1983

SP67977

Mercedes-Benz

Arna

1984

VE62617

Scania

Vest

1986

SR18712

Volvo

Arna

1987

HS70313

Volvo

Vest

1993